عضویت در اسپرت سنتر به منزله پذیرش قوانین و شرایط فروشگاه بوده و کلیه ی اطلاعات ثبتی از سوی شما مانند آدرس ، تلفن تماس ، کد ملی و ... قطعی و حقیقی تلقی شده و مسئولیت هرگونه تناقض در آن بعهده کاربر می باشد .

پشتیبانی و مشاوره آنلاین